Політика

Майже 4 тис. пам’яток в області — на державному обліку

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

18 квітня у світі відзначається Міжнародний день пам’яток та визначних місць, пам’яток історії та культури. Приєднається до святкування і Прикаптаття.

В нашій області на державному обліку перебувають 3944 пам’ятки, з них: 1490 пам’яток археології (у тому числі 21 національного значення), 869 пам’яток історії (у тому числі 4 національного значення), 142 пам’ятки монументального мистецтва (у тому числі 1 національного значення), 1443 пам’ятки архітектури, містобудування, (у тому числі 151 національного значення). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. №878, 29 населених пунктів Івано-Франківської області внесено до Списку історичних населених місць України.

На Прикарпатті нагляд за дотриманням законодавства в частині охорони культурної спадщини здійснює відділ державної служби охорони культурної спадщини, створений у структурі управління культури облдержадміністрації у лютому 2004 року. Начальником відділу є А.З.Давидюк (з 2006 р. начальник відділу, лауреат премії І.Вагилевича в сфері охорони пам’яток історії і культури за 2009 р.). Відділ працює над розробкою системи пам’ятникоохоронних заходів, над створенням Державного реєстру нерухомих пам’яток області; ним проводиться постійне інспектування збереження пам’яток культурної спадщини, уточнюються дані, необхідні для занесення до Реєстру пам’яток національного та місцевого значення. Згідно із затвердженою Регіональною програмою паспортизації, постійно проводиться збір даних про пам’ятки місцевого значення для подальшого їх опису та виготовлення паспортів в електронній формі. На даний час розроблено і подано пропозиції до проекту Державної програми по збереженню і подальшому використанню середньовічних замків та пам’яток дерев’яної сакральної архітектури; розроблені заходи, щодо збереження та використання об’єктів культурної спадщини області.

Управління культури облдержадміністрації, в структурі якого функціонує уповноважений орган охорони культурної спадщини, здійснює постійний моніторинг пам’яток сакральної архітектури. Негайного проведення ремонтно-реставраційних робіт вимагають 150 унікальних пам’яток – дерев’яних церков, конструкції яких, внаслідок дії природних чинників руйнування, втрачають свою несучу здатність, їх деревина прогнила, уражена біологічними шкідниками. За попередніми розрахунками, для ліквідації аварійного стану та проведення ремонтно-реставраційних робіт необхідні кошти в сумі 8,5 млн. грн. Вищезгадані пропозиції увійшли до Концепції та Програми національного і духовного відродження Івано-Франківщини, якою передбачається фінансування ремонтно-реставраційних робіт на період до 2011 року.

Вирішення нагальних проблем пам’яткоохоронної справи можливе лише при умові їх належного матеріального забезпечення, оскільки державне фінансування ремонтно-реставраційних робіт, паспортизації сягає лиш 15 – 20% від потреби. Покращити стан справ можна лише шляхом залучення позабюджетних коштів, заснування спеціальних благодійних фондів, використання в пам’яткоохоронних цілях прибутків від туристичної діяльності. На часі проблема музеєфікації нерухомих пам’яток культурної спадщини, включення їх до системи туристичних маршрутів (музеї-аптеки, музеї-кузні, музеї-млини, скансени).

Прес-служба управління культури ІФ ОДА