Теги

Європейський суд

Browsing

“Держава має обов’язок перед громадянами, має виконувати Конституцію. Наші обов’язки є обоюдними: я плачу податки й дотримуюся законів, відповідно держава повинна дбати про мене, незалежно чи вона у кризі, чи у військовому стані ще щось інше. А щодо перезавантаження, то я його щось не відчула, бо суди працюють дуже сумно”.