Погляд

ВІК НАЦІЙ

Google+PinterestLinkedInTumblr

Андрій Микитин Народи мають свiй iсторичний вiк. Однi нацiї народжуються, iншi — зникають. Про вiк нацiй свiдчать їх релiгiйнi та ментальнi показники. Народи можуть бути рiзної чисельностi — чисельність ніяким чином не свiдчить про вiк.

 Сьогоднi в Kитаї проживає рівно 1? 292 ?068? 872 людини: так говорять офiцiйнi джерела. Хоча ця цифра явно вигадана й перебiльшена, як зрештою і все, що стосується Китаю, починаючи вiд великої китайської стiни й закiнчуючи палочками для їди. Але скiльки б мільярдів китайцiв достеменно не було, насправдi їх таки дуже багато. Це аксіома.

Данi про iсторичний вiк китайцiв як нацiї так само суттєво спотворено в сторону збiльшення. Офiцiйнi джерела повiдомляють нас про дуже древню китайську цивiлiзацiю. I ми цьому повиннi вiрити, як i всім вигадкам, що стосуються винятково цiєї нацiї. При цьому в досить скептичному за світосприйняттям міжнародному товаристві китайська пропаганда гегемонiї нiким не оспорюється i не пiддається жодним сумнiвам та критицi. I це в той час, коли весь свiт уже, здається, має стiйке уявлення щодо всього китайського: майже все, вироблене китайцями, вважається дешевими пiдробками та мотлохом. Однак це чомусь ніяк не відноситься до мiфiв та легенд, якi продукують китайцi для офiцiйної iсторiї свiту.

Про молодий вiк китайцiв свiдчать їх примiтивнi релiгiйнi вiрування та примiтивне iєроглiфiчне письмо. Древнi народи Середземномор’я теж проходили такі етапи суспiльного розвитку: шаманство та язичництво в релiгiї передували складним та розвинутим релiгiйним й фiлософським школам та практикам. А iєроглiфи та примітивна писемність застосовувалася у всі часи первiсними та первіснообщинними народами. Вчені-матерiалiсти, що домінують в сьогоднiшньому науковому свiті, оцiнюють тiльки ті явища та процеси, які реально можна купити й з’їсти або приховати. Iсторичнi та культурнi цiнностi вимірюються за такою ж схемою. В результаті такого «наукового» підходу прогнозувати подальший розвиток людства i запобiгати глобальним катастрофам практично неможливо.

Якщо прийняти за твердження, що китайська нацiя є історично юною, то з огляду на її нинішню чисельнiсть можна поставити наступне запитання — чи стануть китайцi могильниками свiту та людської цивілізації? Древнi мислителi пророкували загибель свiту внаслiдок схiдної iнвазiї. Росiяни традиційно й перманентно лякають своє населення китайською окупацiєю. Однак, коли взяти до уваги той факт, що в сучасному свiтi експансія може вiдбуватися поступово за рахунок міграції, коли однi народи переселяються на територiї iнших i витісняють корiнне населення, то пророцтва і побоювання можуть цілком справдитися уже в найближчому майбутньому.

Визначення вiку нацiї практично не застосовується, так як кожен народ прагне мати древнє походження, якщо не напряму від Адама то, принаймні, від Ноя. Звичайно, це право кожного народу придумувати міфи та байки. Але очевидно, що кожен народ, так само як і людина, має свій вік від народження і аж до смерті. Багато народів уже «померло», зокрема, народи Єгипту, Месопотамії та Центральної Америки.

Старi нацiї на заході Європи сягнули похилого віку, й впавши в старечий маразм, не усвідомлюють, що їм на зміну приходять інші народності. На сході європейського континенту — відвічні слов’янськi браття (по нещастю) — росiяни, українці та білоруси, хоч і молоді народи, проте важко хворi внаслiдок неймовірної алкогольної iнтоксикацii. Тому, якщо китайців справедливо визнати молодою й здоровою нацiєю — це значить, що саме вони готуються заповнити простори, якi в даний час належать перестарiлим та вимираючим народам.

Християнськi мiсiонери працюють над наверненням Китаю в лоно святої церкви. Якщо бiльшiсть китайцiв прийме християнство, то розвиток свiту набуде нових обрисів. Китайський уряд всіляко обмежує галопуючу народжуваність в Піднебесній. Китай займає перше місце за кількістю абортів на душу населення. Якщо китайцi стануть в переважній своїй більшості християнами й за католицькою та ортодоксальною традицією перестануть користуватися презервативами та контрацептивами, а також остаточно відмовляться від абортів, тодi за наступних п’ятдесят років три четвертих неселення Землi буде китайським.

Якщо ж бiльшiсть китайцiв прийме iслам i до заборони абортiв (контрацепцiї) i вживання спиртних напоїв додасться право мати чотирьох жiнок, то найстрашнiші сни людства справдяться ще в коротші терміни. Тоді лиш тільки внаслідок світового катаклізму або жорстокого військового протистояння ситуація може частково змінитися. Але допоки мешканцi Пiднебесної роздумують над релiгiйною приналежнiстю i мирно займаються гiмнастикою у парках та скверах усiх провiдних країн світу, мешканці тих держав живуть в своє задоволення і тішать себе новими вигадками та ілюзіями. Зрештою, так само як і українці. I якщо в українських парках чи на сiльських майданах ще не видно масово практикуючих цигун китайцiв, то це означає, що молода китайська нацiя ще поки росте. Хоча вже бiльшiсть товарiв у наших крамницях продаються з позачкою «mаdе in Сhinа»*. I якщо з долею європейців уже й так все зрозуміло, то українцi, якi також, як і китайці є народом вiдносно молодим, можуть визначитися з своїми ймовiрнiшими сусiдами.

Не виключено, що суспільно хворий український плебс незабаром проживатиме в оточеннi єврокитайцiв та євромусульман.

* mаdе in Сhinа — (анг.) вироблено в Китаї. 

Донат
Читайте «Репортер» у Telegram та Instagram – лише якісні новини та цікаві статті у вашому телефоні

Реклама партнерів:  

Comments are closed.